Health & Safety Awards 2016

Rewarding Excellence in Health & Safety

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016, στον πολυχώρο Αθηναΐς, η τελετή απονομής των Health & Safety Awards 2016. Η αγορά επικρότησε ηχηρά τις καλύτερες πρακτικές για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Παρακολουθήστε on demand, την απονομή των Health & Safety Awards 2016.

Having problems viewing this video click here.
To download the video click here.

Η διοργάνωση των Health & Safety Awards επιβραβεύει και αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές στη διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους υπηρεσιών. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν πάνω από 200 υψηλόβαθμα στελέχη των βραβευθέντων επιχειρήσεων, εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων και επαγγελματικών συνδέσμων, καθώς και decision makers της αγοράς.

Δείτε φωτογραφίες στο flickr

Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Αντώνης Χριστοδούλου, ανοίγοντας την τελετή απονομής, τόνισε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξέλιξης και ανάπτυξης των θεμάτων ΥΑΕ και πολλαπλές αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η κρίση είναι πάντα και πρόκληση και αυτή είναι η σύγχρονη τάση. Υπάρχει δε ανάγκη για ενημέρωση και ενίσχυση της επικοινωνίας της ΥΑΕ και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε δραστηριότητες ενημέρωσης, προβολής και επιβράβευσης σχετικών προσπαθειών. Η διοργάνωση των Health & Safety Awards, τόνισε ο Αντώνης Χριστοδούλου, συμβάλλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Tα βραβεία και οι νικητές

A. Ενότητα: Βραβεία σε Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμούς

Κατασκευές - Κτήρια
WINNER ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ: Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας
Ξενοδοχεία & Εστίαση
Highly Commended CYAN GROUP OF HOTELS (Apollonia Beach Resort & Spa - Santa Marina Resort - Sitia Beach City Hotel): Πρωτοβουλίες για την Ασφάλεια & Υγεία των Εργαζόμενων & Επισκεπτών στις Ξενοδοχειακές Μονάδες
Τηλεπικοινωνίες
WINNER VODAFONE - PANAFON AEET: Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
Πετρέλαιο & Πετροχημικά
WINNER CORAL AE: Sustainable Development
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Highly Commended Vestas Hellas S.A.: HSE Management System
Βιομηχανία Αποβλήτων
Highly Commended KAFSIS Bio - Industries S.A.: Waste & Recycling Industry
Λατομεία & Εξόρυξη
WINNER ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.: Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
Αυτοβιομηχανία
Highly Commended Mercedes-Benz Ελλάς ΑΕΕ: Έργα αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στις Εγκαταστάσεις 
Βιομηχανία Ενέργειας & Έργων Υποδομής
Highly Commended SCHNEIDER ELECTRIC: Μελέτη ARC FLASH στον Όμιλο LAFARGE - HOLCIM
Παραγωγή & Εμπορία Αλουμίνας και Αλουμινίου
WINNER Αλουμίνιον της Ελλάδος: Υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη «Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία»
Βιομηχανία Πλαστικών
WINNER THRACE PLASTICS PACK Co. S.A. - Υποκατάστημα Ξάνθης: Εταιρεία Παραγωγής Πλαστικών Ειδών Συσκευασίας - Υποκατάστημα Ξάνθης
Φαρμακευτικές Εταιρείες
WINNER SPECIFAR ABEE: Βιομηχανία Παραγωγής Φαρμάκων
Highly Commended MERCK HELLAS SA: Διασφάλιση & Προαγωγή της Υγείας, της Ασφάλειας & της ευημερίας των εργαζόμενων στους χώρους εργασίας
Υποδομές Μεταφορών
WINNER ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.: Υγεία και Ασφάλεια στη Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού

B. Ενότητα: Βραβεία για Δραστηριότητες

Υγιής Εργασιακός Χώρος
GOLD OTE: Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας για εργαζόμενους με χρόνιες ασθένειες
SILVER ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.: Πρόγραμμα Διασφάλισης Υγιούς Εργασιακού Περιβάλλοντος στα εργοτάξια
BRONZE Media Saturn  -  Media Markt: Δράσεις για την Υγειά και Ασφάλεια 
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας
GOLD SCHNEIDER ELECTRIC: Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας
SILVER ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής: Βελτίωση Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
SILVER ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.: Οικοδόμηση Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
BRONZE ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - Μέλος του ομίλου LafargeHolcim: Διασφάλιση Εκτίμησης Επικινδυνότητας πριν την Έναρξη Εργασιών
Καμπάνιες
GOLD Αλουμίνιον της Ελλάδος: Ευαισθητοποίηση εργαζομένων στην Υ&Α με δράσεις επικοινωνίας «Δεξιού Ημισφαιρίου»
SILVER AVINOIL: SAFETY DAY - Ημέρα Ασφάλειας
BRONZE ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Ορυχείων: Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την ΥΑΕ στα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. για το 2015 - Πρόγραμμα WALK THE TALK
Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων
GOLD ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.: Σύστημα Ασφαλείας 5 Σημείων
GOLD KLEEMANN HELLAS ABEE: Αποτελεσματική Συμμετοχή των Εργαζομένων της Εταιρείας
SILVER SPECIFAR ABEE: Αποτελεσματική Συμμετοχή των Εργαζομένων της Εταιρείας
BRONZE ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.: Πολιτική για την Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση
GOLD 3M HELLAS ΜΕΠΕ: Εκπαιδευτικές Πρωτοβουλίες για τη Σωστή Επιλογή & Σωστή Χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π)
SILVER SQLEARN Ltd: Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας & Πυρασφάλεια
BRONZE ACTIVE POINT ΑΕΒΕ: Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας για 1.800 Τεχνικούς του ΟΤΕ
Προσδιορισμός & Λύσεις Νέων Εργασιακών Κινδύνων
GOLD CORAL GAS: ΑΡΙΑΔΝΗ : Εργαλείο Καταγραφής & Διαχείρισης Πιθανών Επικίνδυνων Περιστατικών και Ενεργειών Υγιεινής & Ασφάλειας - QHSSE
SILVER ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.: Προσδιορισμός και Λύσεις Υφιστάμενων και Νέων Εργασιακών Κινδύνων
BRONZE ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.: Εντοπισμός Μη Συμμορφώσεων, Προληπτικές & Διορθωτικές Ενέργειες για το ΣΔΥΑΕ 
Προγράμματα Εξισορρόπησης Εργασιακής & Προσωπικής Ζωής
GOLD Johnson & Johnson Hellas Consumer: Flexible Work Environment
Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος & την Υ&Α στην Εργασία
GOLD ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Εργοστάσιο Εμπλουτισμού Σκουριές Χαλκιδικής: Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος & την Υ&Α στην Εργασία
Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
GOLD ΔΕΗ Α.Ε. / Γενική Διεύθυνση Παραγωγής – Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία/ΑΗΣ Αθερινολάκου, ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και ΑΗΣ Λινοπεραμέτων: Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης
SILVER ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ- Μέλος του ομίλου LafargeHolcim: Διασφάλιση Επικοινωνίας Eργαζομένου σε Έκτακτη Ανάγκη
SILVER INTRACOM TELECOM: Εφαρμογή Πρακτικής Εκπαίδευσης στην Πυρόσβεση σε Διαδραστικό Περιβάλλον
Βελτίωση Επίδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας
SILVER 3M HELLAS ΜΕΠΕ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Πιστοποίησης Eφαρμογής Μέσων Προστασίας Αναπνοής & Ακοής
SILVER SPECIFAR ABEE: Βελτίωση της Επίδοσης του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας της Εταιρείας
Προαγωγή Ψυχικής  Υγείας στο Χώρο Εργασίας
GOLD ΟΤΕ: Πρόγραμμα διάδοσης ψυχολογικών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΤΕ στην επαρχία

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant

Χορηγός

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 230.000 εργαζομένους σε 1.600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 9.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Σταθμός στην ανάπτυξη της GEP, ήταν η ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε 35 χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστηρικτές

ERGONOMIA

ΔΕΠΑ