Κατηγορίες & Βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε δύο ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Α’ Ενότητα: Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί / Companies & Organizations

Στην Ενότητα Α βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) ή σχετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ευεξίας & ασφάλειας, όπου οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και οι πελάτες / επισκέπτες απολαμβάνουν μια ασφαλή εξυπηρέτηση, υπηρεσία ή εμπειρία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, εταιρείες και φορείς που ανήκουν στους παρακάτω επιχειρηματικούς κλάδους:

 1. Κατασκευές – Κτήρια / Building, Construction and Property Activities New
 2. Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Health Care
 3. Ξενοδοχεία και Εστίαση / Hotel & Catering – Hospitality
 4. Τηλεπικοινωνίες / Telecommunication
 5. Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry
 6. Χημική Βιομηχανία / Chemical Industry
 7. Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry
 8. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services (Electricity, Natural Gas, Water, Sewage – Wastewater Treatment etc.) New
 9. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources
 10. Βιομηχανία Αποβλήτων / Waste & Recycling Industry
 11. Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining
 12. Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας (ενδυμάτων, χάρτου, ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών, χαλυβουργία, κλωστοϋφαντουργία, τσιμεντοβιομηχανία κ.ο.κ.) / Manufacturing (clothes, textiles, paper, steel, electrical & electronics, cement & building materials etc.)
 13. Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies
 14. Αγροτική Παραγωγή & Δασοκομία / Agriculture & Forestry
 15. M.M.M. – Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public) New
 16. Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure (Air, Rail, Road -Truck, Sea, Public, Airport etc.) New
 17. Ναυτιλία / Shipping
 18. Αποθήκευση / Warehouse & Logistics
 19. Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers New
 20. Λιανικό Εμπόριο / Retail
 21. Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service Companies (IT, legal, scientific and technical services etc.) New
 22. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Financial
 23. Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance
 24. Δημόσια Διοίκηση / Public Administration, Local Authority & Emergency Services
 25. Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία/δημόσια ή ιδιωτικά) – Education New

Β’ Ενότητα: Δραστηριότητες / Activities

Στην Ενότητα Β βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:

 1. Υγιής Εργασιακός Χώρος / Healthy Workplace Εργασιακοί χώροι που διακρίνονται για την υιοθέτηση Healthy Lifestyles, Mental Health & Workplace Culture, Physical Environment and Corporate Social Responsibility New
 2. Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας / Health & Safety Culture Αναγνώριση των ενεργειών που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και ασφάλειας, μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από τον εργασιακό χώρο New
 3. Καμπάνιες / Healthy Workplace Campaign
 4. Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων / Workers Involvement
 5. Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση / Work Health & Safety Training Program & Awareness Initiatives
 6. Οδική ασφάλεια / Reducing Occupational Road Risk
 7. Προσδιορισμός & Λύσεις Νέων Εργασιακών Κινδύνων / Identification & Solutions for New WHS Risks New
 8. Προγράμματα Υγείας & Ευεξίας / Wellbeing – Health & Wellness Initiatives
 9. Προγράμματα Ψυχικής Υγείας / Mental Health & Stress Management at Work New
 10. Προγράμματα Εξισορρόπησης Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής / Work-life Balance
 11. Διαχείριση Απουσιών / Absence Management New
 12. Προγράμματα Αποκατάστασης & Επανένταξης στην Εργασία μετά από Σοβαρό Ατύχημα / Rehabilitation & Reintegration Programs
 13. Συνεργασίες για Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υ&Α στην Εργασία / Synergies for EHS
 14. Ετοιμότητα για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης / Emergency Preparedness
 15. Βελτίωση Επίδοσης Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας / Performance Improvement
 16. Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας στο Χώρο Εργασίας / Workplace Mental Health Promotion

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant

Χορηγός

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 230.000 εργαζομένους σε 1.600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 9.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Σταθμός στην ανάπτυξη της GEP, ήταν η ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε 35 χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστηρικτές

ERGONOMIA

ΔΕΠΑ