Κριτική Επιτροπή

Η κριτική επιτροπή συνίσταται από κορυφαία στελέχη που το καθένα ξεχωριστά καλύπτει όλες τις σχετικές γνωστικές περιοχές των κατηγοριών των βραβείων.

Αντώνης Χριστοδούλου
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., πρώην Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

Γιάννης Δραπανιώτης
Μεταλλειολόγος-Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Πρώην Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, πρώην Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.)

Στέλιος Ευσταθιάδης
Πολιτικός Μηχανικός, μέλος Ελληνικών και Διεθνών Συγκοινωνιακών Οργανισμών και Συλλόγων

Αλέξανδρος Καραγεωργίου
Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός, Msc Βιομηχανική Κοινωνιολογία (Imperial College). Πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου Εργασίας Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος

Αλέξανδρος Κομίνης
Πρόεδρος, ΕΛ.IN.Υ.Α.Ε.

Δρ. Θεόδωρος Κωνσταντινίδης
Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας

Κωνσταντίνος Μάντζιος
Ναυτικός Μηχανολόγος, MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Συντονιστής Κριτικής Επιτροπής

Γιώργος Μαυριδάρας
Επίτιμο Μέλος Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ)/ Ε.Ε.Δ.Ε., Σύμβουλος Επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας & Περιβάλλοντος

Ρένα Μπαρδάνη
Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Δήμητρα Πινότση
Πτυχιούχος Μαθηματικών, ΜSc Στατιστική, Yπεύθυνη Στατιστικής Υποστήριξης Μελετών ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Δρ. Νίκος Σαραφόπουλος
πρώην Δ/ντης ΚΕΠΕΚ/ΣΕΠΕ, Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΚΕΠΕΚ ΣΕΠΕ, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Τεχνικός Επιθεωρητής, πρώην Επιστημονικός Συνεργάτης Τομέα Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Πατρών

Βίκυ Σουλάνδρου
Διευθύντρια Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO), BSc Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Τμήμα Επιστημών της Συμπεριφοράς

Νίκος Φαραντούρης
Sustainability Manager Ελλάδας-Κύπρου, Coca-Cola Τρία Έψιλον

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant

Χορηγός

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 230.000 εργαζομένους σε 1.600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 9.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Σταθμός στην ανάπτυξη της GEP, ήταν η ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε 35 χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστηρικτές

ERGONOMIA

ΔΕΠΑ