Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Επιχειρήσεις ή Οργανισμoί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.

Όροι συμμετοχής

Στα βραβεία μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα Επιχειρήσεις ή Οργανισμοί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πάροχοι Υπηρεσιών που έχουν να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους.

Τα έργα / πρωτοβουλίες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως και τις 22 Σεπτεμβριού 2016.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί. Υπεύθυνη για τα κείμενα των υποψηφιοτήτων, στα οποία θα στηριχθεί για την αξιολόγηση η κριτική επιτροπή, είναι αποκλειστικά η εταιρεία που υποβάλει την υποψηφιότητα.

Η Διοργάνωση και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλειπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Με την υποβολή των υποψηφιοτήτων σας στα βραβεία και τη συμμετοχή σας, συμφωνείτε με τη διαδικασία αξιολόγησής τους και τους όρους συμμετοχής των βραβείων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο www.hsawards.gr και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2016:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας στο site www.hsawards.gr
 • Να εξοφληθεί το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε την υποψηφιότητα σας, θα πρέπει να απαντήσετε στα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε την πρωτοβουλία / έργο της υποψηφιότητάς σας, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική και τις συγκεκριμένες ανάγκες / απαιτήσεις της εταιρείας / οργανισμού ή του πελάτη σας. Συγκεκριμένα μπορείτε να αναφέρετε: Το όραμα και τους στόχους για την υγεία & την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας επαγγελματικής υγείας & ασφάλειας, τη διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας και κατάρτισης του προσωπικού, την εκπαίδευση και άλλα. Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενο σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.hsawards.gr).

2. Φωτογραφία (αρχείο .jpg έως 3ΜΒ)

Προαιρετικά.

Κόστος υποψηφιότητας

Η πρώτη υποψηφιότητα: 300 € + 24% Φ.Π.Α.

Κάθε επόμενη υποψηφιότητα: 200 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 900 € + 24% Φ.Π.Α.

Πακέτο 10 υποψηφιοτήτων (3 υποψηφιότητες δωρεάν): 1500 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Στο κόστος υποψηφιότητας συμπεριλαμβάνονται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων ανά συμμετέχουσα εταιρεία τιμολόγησης.

Αξιολόγηση – κριτική επιτροπή

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη της Kριτικής Eπιτροπής, με βάση τα στοιχεία που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Α’ Ενότητα:

 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη & εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε. από τη Διοίκηση.
 2. Ανταπόκριση εργαζομένων και συνεργατών στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε. – Εταιρική κουλτούρα.
 3. Εκπαίδευση, ενημέρωση και επικοινωνία εφαρμοζόμενων συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας – Οφέλη για την Επιχείρηση – Οφέλη για τους Εργαζομένους.
 4. Καινοτομία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος Υγείας & Ασφάλειας.
 5. Στατιστικά στοιχεία συμβάντων, ατυχημάτων και παρ’ ολίγον ατυχημάτων.
 6. Σύνδεση συστήματος Υγείας & Ασφάλειας με την ευρύτερη περιβαλλοντική στρατηγική.

Β’ Ενότητα:

 1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη & εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε. από τη Διοίκηση.
 2. Ανταπόκριση εργαζομένων και συνεργατών στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης Υ.Α.Ε. – Εταιρική κουλτούρα.
 3. Καινοτομία.

Διοργάνωση

Boussias Communications

Official Publication

Plant

Χορηγός

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ

Η GEP είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας εργασίας στην Ελλάδα. Με το πληρέστερο δίκτυο Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας, με εμπειρία, τεχνογνωσία από όλους τους παραγωγικούς κλάδους και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η GEP έχει αναδειχθεί σε πολύτιμο συνεργάτη των ελληνικών επιχειρήσεων.
Καλύπτει με τις υπηρεσίες της περισσότερους από 230.000 εργαζομένους σε 1.600 επιχειρήσεις όλων των κλάδων δραστηριότητας, σε 9.500 εγκαταστάσεις πανελλαδικά.
Σταθμός στην ανάπτυξη της GEP, ήταν η ανάθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του έργου της υλοποίησης των ελέγχων Υγείας & Ασφάλειας στα κτίρια των αντιπροσωπειών της, σε 35 χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποστηρικτές

ERGONOMIA

ΔΕΠΑ