Κρατήστε με ενήμερο για τα Health & Safety Awards 2024

Recognizing innovation and achievements in the Health & Safety

Τα Health & Safety Awards ‘23 επιβραβεύουν κάθε χρόνο αυτούς που δημιουργούν και διατηρούν ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας και όσους καινοτομούν και επενδύουν με αίσθημα ευθύνης στον εργαζόμενο.

Tα βραβεία και οι νικητές

Occupational Health & Safety Team of the Year
ATTICA GROUP
Distinguished Service of the Year
GEP
Wellbeing Champion of the Year
Όμιλος ΟΤΕ
Health & Safety Initiative of the Year
HelleniQ Energy Holdings A.E.
Εταιρεiες, Φορεiς & Οργανισμοί / Companies & Organizations
Κατασκευές - Κτήρια / Έργα Μ.Μ.Μ.
WINNER Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – WEBUILD – HITACHIRAIL STS  -  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.: Ασφάλεια στην εκτέλεση του έργου «Μελέτη, Κατασκευή και Θέση σε Λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης»
Κατασκευές - Κτήρια / Data Centre 
WINNER DIGITAL REALTY – ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ – MYTILINEOS: Εργασίες Μελέτης, Σχεδιασμού και Κατασκευής του Κελύφους, του Πυρήνα και των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Δεδομένων ATH3
Κατασκευές - Κτήρια / Building, Construction & Property  Activities
WINNER LAMDA DEVELOPMENT  S.A. - BIOSAFETY S.A. - EKTER S.A. : Ενσωμάτωση σύγχρονων μεθοδολογιών στην εκπόνηση της τεκμηρίωσης ΥΑΕ για το νέο κτίριο μετεγκατάστασης  των συλλόγων  ΑΜΕΑ στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγιου Κοσμά
Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining
WINNER Ελληνικός Χρυσός: Σύστημα Μέτρησης, Καταγραφής και Παρακολούθησης Φυσικοχημικών Παραγόντων σε Υπόγειο Μεταλλευτικό Έργο (Canary Project) & UG Safety Monitoring System - Σύστημα Ασφαλούς λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services
WINNER ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΥΑΕ): Πρωτοβουλίες - Πρακτικές για τον Έλεγχο της Ποιότητας του Αέρα στους Εσωτερικούς Χώρους Εργασίας της ΔΕΗ Α.Ε.
Βιομηχανία Παραγωγής Προιόντων Καπνού
WINNER PAPASTRATOS: Η κοινότητα των Safety Champion & η συμμετοχή τους στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου/ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση & διαχείριση του EHS Management System
Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies
WINNER MERCK SA: Κυρίαρχη συνιστώσα της λειτουργίας μας στη Merck είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και η υγεία και ασφάλεια του.
M.M.M. - Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)
WINNER Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.: Η ασφάλεια στη μεταφορά  ατόμων, δεμάτων & αποσκευών στις Αστικές & Υπεραστικές Συγκοινωνίες
Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure
WINNER Νέα Οδός-Κεντρική Οδός: Σειρά δράσεων με στόχο την κορυφή στην Υγεία & Ασφάλεια των ανθρώπων μας
 Ναυτιλία / Shipping
WINNER Attica Group: Αποστολή μας να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς
Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital  & Healthcare
WINNER ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ: Δημιουργία Πρότυπης Νοσηλευτικής Μονάδας
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service |Ground Handling Service
WINNER Goldair Handling S.A. : : WE ARE SAFETY
Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Call Center
WINNER Teleperformance Greece : Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
Δημόσια Διοίκηση / Public Administration & Public Services
WINNER GEP: Διαμόρφωση και παγίωση κουλτούρας πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους εθελοντές πυροσβέστες
Τηλεπικοινωνίες / Telecommunications
WINNER Όμιλος ΟΤΕ: Πρόγραμμα Δράσεων «Ζούμε καλύτερα…»
Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry
WINNER COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ: Στρατηγική Υγείας & Ασφάλειας
Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry
WINNER ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ (μέλος του Ομίλου Helleniq Energy): Ολιστική προσέγγιση & Βελτίωση επιδόσεων Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources
WINNER Enel Green Power Hellas: Πάνω από 10 χρόνια  χωρίς ατύχημα (3.690 ημέρες)
Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδομές / Activities at Work Establishments
Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe  Workplace
GOLD Lamda Development S.A. JV Intergeo - Antipollution- Samaras and Assosiates: Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στο έργο της Αππορύπανσης και Εξυγίανσης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
SILVER Attica Group: Δεσμευόμαστε να καλλιεργήσουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
BRONZE FrieslandCampina Hellas-NOYNOY: Πρότυπο ασφάλειας και υγιεινής το Πρότυπο εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα με το πρόγραμμα “Safety At Work”
Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος / Healthy & Wellbeing  Space
GOLD PwC
SILVER Teleperformance Greece
BRONZE Όμιλος ΟΤΕ
Αναβάθμιση & Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth  and Safety Invention
GOLD Ελληνικός Χρυσός: UG Safety Monitoring System - Σύστημα Ασφαλούς λειτουργίας Υπόγειου Μεταλλείου
SILVER Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ– ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.: Εξειδικευμένες μελέτες Αναγνώρισης και Αξιολόγησης κινδύνου Έκρηξης και μελετών HAZARD AND OPERABILITY ‘’HAZOP’’ για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των καυσίμων των Εργοστασίων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ
SILVER ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.: Μία «διαφορετική» προσέγγιση  στην έρευνα αναζήτησης νέου υποψήφιου χώρου στέγασης υπηρεσιών της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με γνώμονα την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων
SILVER COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ: Καινοτόμες Πρακτικές Ασφάλειας στον χώρο της Αποθήκης
BRONZE BARILLA HELLAS A.E. & REDEX  : Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης εργοστασίου για την εναρμόνιση με το πρότυπο HD384
BRONZE EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.: Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων στο τμήμα της Διέλασης
Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation
GOLD Attica Group: Η εκκένωση ως σημαντικότερη πρακτική για την υγεία και ασφάλεια εργαζόμενων, επιβατών και συνεργατών
SILVER GEP - ΕΛΠΕ: Μελέτη φωτισμού έκτακτης ανάγκης και ασφαλής σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ
BRONZE ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΥΑΕ): ΣΑΕΚ - Άσκηση εκκένωσης κεντρικών υπηρεσιών ΔΕΗ Α.Ε. - Μέριμνα για άτομα με αναπηρία
BRONZE ELECTROVAM Α.Ε.  – ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. : Εκπαιδεύσεις στο σχέδιο Εκκένωσης και Εκτάκτου Ανάγκης των εγκαταστάσεων της ELECTROVAM A.E.
Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/  Critical Incident Response Unit
GOLD Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ (μέλος του Ομίλου HelleniQ Energy): Χορηγία κινητής μονάδας UAV (drone) στην 2η ΕΜΑΚ
SILVER GEP– ALTER EGO: Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ
Διαχείριση επισκεπτών / Preparing Workplaces
GOLD Attica Group: Κάθε επιβάτης είναι επισκέπτης μας και διασφαλίζουμε την υγεία & ασφάλειά του ταξιδεύοντας υπεύθυνα!
SILVER GEP– ALTER EGO: Καθημερινή φροντίδα υγείας για τους επισκέπτες - χρήστες του ΚΠΙΣΝ
BRONZE Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας: Αντιμετωπίζουμε τους επισκέπτες μας ως δικούς μας ανθρώπους.
Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας / Activities for Building Health & Safety Culture
Κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας / Health & Safety Culture
GOLD ΑΕ ΤΙΤΑΝ: BEST-TITAN / 10 χρόνια συνεργασίας για εκπαίδευση φοιτητών Πολυτεχνικών Σχολών σε θέματα ΥΑΕ 
SILVER ELAIS - Unilever Hellas S.A.: «Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων στις εταιρικές εκδηλώσεις»
SILVER TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ OMICRON SAFETY CONSULTING: Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης για την ειδικότητα "ΛΕΒΑΔΟΡΟΣ" για 1η φορά στην ελληνική αγορά
BRONZE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: "SAFE HOSPITAL" - Υιοθέτηση κωδικοποιημένου σχεδίου απόκρισης σε επείγουσες καταστάσεις
BRONZE GEP - Enercon: Πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση κουλτούρας Υγείας και Ασφάλειας στην ENERCON
BRONZE PAPASTRATOS : Η κοινότητα των Safety Champion & η συμμετοχή τους στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου/ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση & διαχείριση του EHS Management System
Αντιμετώπιση κρίσεων / Crisis Response
GOLD PwC : Crisis Response
SILVER Cetracore - Jetoil Α.Ε.  -  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.: Δράσεις περιορισμού επιπτώσεων μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος
BRONZE TotalEnergies Marketing Hellas SA : Διαχείριση Κρίσεων στην TotalEnergies
BRONZE Όμιλος ΟΤΕ: Ευέλικτοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων
Καμπάνιες / Workplace Campaign
GOLD GEP: Καμπάνια #SaveLives | Every second counts | Learn first aid
SILVER ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.: Καμπάνιες ασφάλειας, γιατί στην ΕΔΑ Αττικής: ΑΣΦΑΛΩΣ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!
SILVER ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ: Stop the Drop
SILVER MOTOR OIL HELLAS: Ενίσχυση κουλτούρας ασφαλείας μέσω από καμπάνιες
BRONZE ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. / Heidelberg Materials : Workplace Campaign
BRONZE RMS ΕΞΥΠΠ & INDITEX HELLAS :  «Εργονομία στην ορθοστατική εργασία, την καθιστική εργασία και τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-22»
Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων / Employees  Involvement
GOLD Qualco Group: Η εμπειρία του εργαζόμενου ως κορυφαία προτεραιότητα
SILVER Goldair Handling S.A.: Reporting Culture in Goldair Handling
BRONZE PAPASTRATOS: Η κοινότητα των Safety Champion & η συμμετοχή τους στην Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου/ Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση & διαχείριση του EHS Management System
Δράσεις ευαισθητοποίησης Α.Δ
GOLD FrieslandCampina Hellas-NOYNOY: Πρόγραμμα Behavioral Based Safety (BBS) στο Πρότυπο Εργοστάσιο ΝΟΥΝΟΥ στην Πάτρα
SILVER Αλουμίνιον της Ελλάδος, Κλάδος Μεταλλουργίας, MYTILINEOS Energy & Metals: Περίπτερο Ασφάλειας
SILVER AVIN OIL: HSSE Training Program - Ιδιολειτουργούμενα Πρατήρια
SILVER TotalEnergies Marketing Hellas SA: Εκπαίδευση, το πιο ισχυρό εργαλείο της TotalEnergies στα θέματα HSE
BRONZE Four Seasons Astir Palace Hotel Athens – ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.: Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, χρήση AED, θέση ανάνηψης & Μέθοδος Heimlich
Εκπαίδευση προσωπικού
GOLD RMS ΕΞΥΠΠ & ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – «INNORA» &  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «ΟΒΕΑΜΜΕ»: Εκπαίδευση Τεχνικών Συντήρησης  Αυτοκινήτων και Οδηγών Οδικής Βοήθειας στην Αναγνώριση των Κινδύνων των Αμιγώς Ηλεκτρικών Οχημάτων
SILVER Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "LIFE"
SILVER GEP: Πρωτοπόρες ενέργειες για την εξέλιξη της εκπαίδευσης Υ&Α στην Ελλάδα
SILVER OMICRON SAFETY CONSULTING Ε.Ε. - Συνεργασία με τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD): Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ειδικότητας "Λεβαδόρος", με διαδικασία διαπιστευμένης αξιολόγησης (βάσει πρωτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024)
BRONZE Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας: Η καινοτομία και η συνέπεια στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για τη βέλτιστη δυνατή εκπαίδευση του προσωπικού
BRONZE ACTIVE POINT - ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού στα αιολικά πάρκα της  ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Παροχή Υπηρεσιών Yγείας & Aσφάλειας της Eργασίας /  Involvement in Safety & Health
GOLD Biosafety S.A.: Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και  εύχρηστου εργαλείου υποστήριξης λήψης απόφασης  σχετικά με την επιλογή Χώρου - Σημείου Συγκέντρωσης
SILVER EHSQ Development: Σχέδιο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και η δημιουργία διαδικασιών LOTOTO 
BRONZE ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.: Παροχή υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία με βιώσιμα χαρακτηριστικά Ολικής Ποιότητας
Οδική ασφάλεια & Επαγγελματικοί Οδικοί Κίνδυνοι / Fleet  Safety
GOLD Παπαστρατος - Philip Morris International: Fleet Safety - Καινοτομία με το FleetDefense
SILVER ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE: Οδηγώ με Προσοχή – Κερδίζω στη Ζωή
SILVER DHL Express (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ: Road Safety
BRONZE ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.: Ασφαλής Διαχείριση Εταιρικού Στόλου & Εκπαίδευσης Οδηγών
BRONZE ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ - ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ: Εμπέδωση Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας μέσω Ολιστικού Προγράμματος Εκπαίδευσης - Πρακτική εξάσκηση με χρήση προσομοιωτή
Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας  / H&S System Update & Performance Improvement
GOLD MOTOR OIL HELLAS: Ψηφιοποίηση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Διυλιστηρίου
SILVER D MARIN: Διαχείρηση Τουριστικων Λιμένων
SILVER ELPEDISON  – Ergonomia SA: Eκπαίδευση Root Cause Analysis (RCA), Εφαρμογή στην Πράξη Why Tree» 
BRONZE Attica Group: Επικαιροποίηση & Βελτίωση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας μέσω ενοποίησης προτύπων συστημάτων
Δράσεις πρόληψης Covid-19 / Preventing the Spread of  Covid-19
GOLD Attica Group: Δέσμευσή μας η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας
SILVER Όμιλος ΟΤΕ: Δράσεις πρόληψης & Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας
BRONZE UNI-PHARMA SA & InterMed SA: ΟΦΕΤ- Αποτελεσματικές λύσεις στην πανδημία & στην post Covid εποχή
Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας / Health & Wellbeing Activities
 Υγεία & Ευεξία / Health & Wellness Initiatives
GOLD DHL Express (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ: Fit For Work, Fit For Life
GOLD Lamda Development S.A- Jacobs Corp.: One Million Lives: Αναβαθμίζοντας την ψυχική υγεία και ευεξία στο έργο της Αναπτυξης του Ελληνικού με μία εργαλειοθήκη Παγκόσμιου επιπέδου
SILVER SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ: Θεμέλιο επιτυχίας της Syngenta Hellas η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων της
SILVER ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: AΛΦΑBHTIKO 'EY ZHN' Wellbeing Πρόγραμμα
BRONZE Nexi Greece: A healthy outside starts from the inside
BRONZE PeopleCert: At PeopleCert we're feeling good!
BRONZE HEALTH FIRST: H ολιστική προσέγγιση που παρέχει η Health First  μέσω των υπηρεσιών Υγείας και Ευεξίας, αποτελεί τον σημαντικότερο πυλώνα για την επιτυχία μιας επιχείρησης
Mυοσκελετική Ευεξία / Μusculoskeletal Iinitiatives
GOLD ΑΕ ΤΙΤΑΝ: Πρόληψη και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών προβλημάτων στην εργασία – συμμετοχή στην εκστρατεία του EU-OSHA “Lighten the load”
SILVER Qualco Group:  Aναγνώριση και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων των εργαζομένων
BRONZE IMERYS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ: Καινοτόμος Εκπαίδευση Εργαζομένων σε Προγράμματα Άσκησης που Μειώνουν την Σωματική Καταπόνηση
 Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων /  Behavioral Risk Initiative
GOLD Attica Group: Η αρχές μας ως διασφάλιση για ένα υγιές και επιτυχημένο εργασιακό περιβάλλον!
SILVER Όμιλος ΟΤΕ: Behavioral Risk Initiative l Action Plan
BRONZE Νέα Οδός-Κεντρική Οδός: Εξειδικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους
 Διαχείριση κρούσματος COVID-19 / Corporate Response to  Covid-19 case
GOLD Attica Group: Ετοιμότητα και ενημέρωση τα κύρια όπλα μας κατά της πανδημίας!
SILVER Cepal Hellas: Safety first: Our proactive Covid-19 Prevention Policy in Action
BRONZE Όμιλος ΟΤΕ: Διαχείριση κρούσματος COVID-19 & Υπηρεσίες
Κοινοτική Υγεία / Community Health Development
GOLD GEP: Δράσεις Υγείας & Ασφάλειας ΕΚΕ– Με θετικό πρόσημο στην κοινωνία
SILVER Attica Group: Υποστηρίζουμε τις ανάγκες της Κοινωνίας στο βέλτιστο αγαθό της Υγείας!
Εργαλεία Τεχνολογίες & Εφαρμογές για την ΥΑΕ / Innovative Application of Systems or Technology for QHS
Καινοτομία στα θέματα Υ&Α / Innovation in Occupational  Health & Safety
GOLD Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ (μέλος του Ομίλου HelleniQ Energy) Συνεργασία με PARALOS TRADING S.A.: Αξιοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας εκπαίδευσης μέσω Virtual Reality (VR) για την βελτίωση της εκπαίδευσης στην Πυρασφάλεια
SILVER ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Α.Ε.: Πλατφόρμα Αξιολόγησης Κινδύνων και Ευαισθητοποίησης κοινού με Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
SILVER MOTOR OIL HELLAS: Ψηφιοποίηση Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας Διυλιστηρίου
BRONZE UNI-PHARMA SA & InterMed SA:  Ψηφιακές τεχνολογίες που οδηγούν στην πρόληψη
BRONZE Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας "Το Πεδίο Θέλει Δύο"
BRONZE Enel Green Power Hellas: Χρήση συστημάτων πληροφορικής για τον έλεγχο πρόσβασης εργολάβων στα πάρκα και mobile app tool για την παρακολούθηση επιδόσεων εργολάβων
Αξιοποίηση ανθρωποκεντρικών λύσεων / People Driven  Solutions
GOLD GEP: Health & Wellbeing Platform_ Καινοτομία ψηφιακή λύση προαγωγής Υγείας & Ευεξίας
SILVER Όμιλος ΟΤΕ: Αξιοποίηση ανθρωποκεντρικών λύσεων & τεχνολογιών
BRONZE Lamda Development S.A. - TEKMON S.A. : Πληροφοριακή ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση της Υγείας και Ασφάλειας στο έργο του Ελληνικού: Ανάπτυξη προσαρμοσμένου συστήματος διαχείρισης ΥΑΕ και Ανάπτυξη ανοιχτής ψηφιακής πλατφόρμας διαμοιρασμού οδηγιών ΥΑΕ και αναφοράς ευρημάτων για το σύνολο των εμπλεκομένων στο έργο
Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology
GOLD Lamda Development S.A. - Nextera S.A. - ELINYAE: Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ασύγχρονης εκπαίδευσης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο έργο της Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά και συστήματος Smart Training Cards (STC) για την παρακολούθηση και τεκμηρίωση της εκπαίδευσης
SILVER Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ: Η τεχνολογία στην υπηρεσία της Ασφάλειας
SILVER ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ - ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΠΕ: Αξιοποίηση τεχνολογίας προσομοιωτών στις εκπαιδεύσεις ΥΑΕ
SILVER Ελληνικά Πετρέλαια ΔΕΠΠΠ (μέλος του Ομίλου HelleniQ Energy): Αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών UAVs (drones) για την βελτίωση των επιδόσεων σε Υγεία, Ασφάλεια, Πυρασφάλεια & Περιβάλλον
SILVER Diver's World, IRCS: Ειδικές Καταδυτικές Εργασίες - Τεχνολογικές λύσεις για θέματα Υ&Α σε υποβρύχιες επιθεωρήσεις - Λήψη μέτρων για ασφάλεια εργασιών σε περιορισμένους χώρους σε πλοία και πλωτά μέσα.
BRONZE PepsiCo Hellas: Χρήση τεχνολογίας Εικονικής Πραγματικότητας για την εκπαίδευση στην Υγεία και την Ασφάλεια των νέων εργαζόμενων και των επισκεπτών στο εργοστάσιο της PepsiCo
BRONZE Hellenic Drones SA - ENIA SA - ΑΔΜΗΕ: Απομακρυσμένη Επιθεώρηση Πυλώνων Υψηλής Τάσης με την Χρήση Drone
BRONZE Ολυμπία Οδός - Inspedrone: Επιθεωρήση Τεχνικών Υποδομών της Ολυμπίας Οδού με την Χρήση ΣμηΕΑ (Drones)
Health & Safety Project
GOLD COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ: Βελτίωση Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο Παραγωγής/Αποθήκης
SILVER Όμιλος ΟΤΕ: Πρόγραμμα Δράσεων «Ζούμε καλύτερα…»
BRONZE ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE: Εκσυγχρονισμός Αποθηκών
COVID-19: Υπηρεσίες ΥΑΕ / COVID-19: OHS Service
GOLD Όμιλος ΟΤΕ: Διαχείριση κρούσματος COVID-19 & Υπηρεσίες
SILVER RMS EΞΥΠΠ & FIRST HELP TRAINING &  ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε. : Covid-19 Risk Management σε τεχνικά επαγγέλματα- Πρωτόκολλο εργασίας
BRONZE ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΥΑΕ): Ο ρόλος του τομέα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης (ΔΥΑΕ-ΤΨΚΥ) στη μετά Covid εποχή
COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας /  COVID-19: Resources for the workplace
GOLD Cepal Hellas: Keeping our Workplace Safe: Cepal's Zero Incidents Policy in Place
SILVER Όμιλος ΟΤΕ: Δράσεις πρόληψης & Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας
BRONZE GEP: Σημαντικά ευρήματα από την GEP: Εμβολιαστική συμπεριφορά εργαζομένων έναντι της COVID-19

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Health & Safety Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.
Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Αντώνης Χριστοδούλου

Jury President Health & Safety Awards 2023
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., πρώην Προϊστάμενος Δ/νσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Στόχος των βραβείων είναι να:

 • Να αναδείξουν τις καλύτερες πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.
 • Να ενθαρρύνουν τη δέσμευση της διοίκησης και της συμμετοχής των εργαζομένων στον τομέα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας.
 • Να αναγνωρίσουν την καινοτομία, την ομαδική εργασία, την ηγεσία και την ποιότητα στον σχεδιασμό του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας.
 • Να προβληθούν οι νικητές των βραβείων και να γιορτάσουν την επιτυχία τους.
 • Να προωθηθούν και αξιοποιηθούν ως φωτεινά παραδείγματα οι καλές πρακτικές των νικητών.
 • Nα γίνουν ευρέως γνωστές οι διαθέσιμες υπηρεσίες και τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση ατυχημάτων ή ασθενειών, ενώ βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Γιατί να συμμετάσχω;

 • Αναγνώριση / αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται τα προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
  Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών – εφόσον το ζητήσουν – ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.
 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των προϊόντων μιας Εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων / Απονομή Βραβείων

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων / απονομή των βραβείων θα λάβει χώρα το 3ο δεκαήμερο του Μαρτίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ημερομηνία και την ανακοίνωση / απονομή των βραβείων θα λάβετε με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση που διοργανωθεί εκδήλωση απονομής, δικαιούστε μια (1) δωρεάν συμμετοχή για να παραλάβετε το βραβείο. Η δωρεάν συμμετοχή αφορά κάθε συμμετέχουσα εταιρεία (ΑΦΜ), ανεξαρτήτως αριθμού υποψηφιοτήτων που υπέβαλε ή εταιρειών που αναφέρονται σε αυτές. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή ανάμεσα στη διοργάνωση τελετής απονομής ή στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της BOUSSIAS, η οποία θα αποφασίζει κατά περίπτωση (λαμβάνοντας υπόψη και τις εκάστοτε υγειονομικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες). Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση θα έχουν κατά της BOUSSIAS και η BOUSSIAS ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί τελετή απονομής των βραβείων.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:
 • Χώρος Εκδήλωσης
  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί τελετή για την απονομή των βραβείων, ο χώρος της εκδήλωσης / venue θα ανακοινωθεί με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Ο χώρος της εκδήλωσης επιλέγεται κατ’ απόλυτο διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία δικαιούται να αλλάξει το venue και την ημερομηνία τελετής οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο.
 • Κόστος Συμμετοχής
  Το κόστος υποψηφιοτήτων δεν περιλαμβάνει το κόστος συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων (εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί). Η Διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει για το κόστος συμμετοχής, τους ακυρωτικούς όρους & τον τρόπο πληρωμής και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τελετή απονομής, κατά την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση.
 • Ασφάλεια Συμμετοχής
  Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία τηρεί όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της BOUSSIAS και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

newsletterConsent
Αποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου.*

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.