Κατηγορίες & Βραβεία

Τα βραβεία χωρίζονται σε πέντε ενότητες και σε κάθε μία από αυτές υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης.

Ενότητα 1: Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί /Companies & Organizations

Στην Ενότητα 1 βραβεύονται τα εξαιρετικά επιτεύγματα που αφορούν στη συνολική ανάπτυξη, διαχείριση και παρακολούθηση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) ή σχετικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ευεξίας & ασφάλειας για τους εργαζομένους, ενώ και οι πελάτες / επισκέπτες απολαμβάνουν ασφαλή εξυπηρέτηση, υπηρεσία ή εμπειρία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν εταιρείες και φορείς που ανήκουν στους παρακάτω επιχειρηματικούς κλάδους:

1.1 Κατασκευές – Κτήρια / Building, Construction and Property Activities

1.2 Νοσοκομεία & Μονάδες Υγείας (Δημόσια & Ιδιωτικά) / Hospital & Health Care

1.3 Ξενοδοχεία και Εστίαση / Hotel & Catering – Hospitality

1.4 Τηλεπικοινωνίες / Telecommunications

1.5 Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών / Food & Drink Industry

1.6 Χημική Βιομηχανία / Chemical Industry

1.7 Πετρέλαιο & Πετροχημικά / Oil & Gas Industry

1.8 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας / Utilities Services (Electricity, Natural Gas, Water, SewageWastewater Treatment etc.)

1.9 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / Renewable Energy Sources

1.10 Λατομεία & Εξόρυξη / Natural Resources & Mining

1.11 Άλλοι Κλάδοι Βιομηχανίας (ενδυμάτων, ηλεκτρονικών & ηλεκτρολογικών, χαλυβουργία, κλωστοϋφαντουργία, τσιμεντοβιομηχανία κ.ο.κ.) / Manufacturing

1.12 Φαρμακευτικές Εταιρείες / Pharmaceutical Companies

1.13 M.M.M. – Μεταφορές / Transportation (Air, Rail, Sea, Public)

1.14 Διακίνηση Eμπορευμάτων και Aποθήκευση / Supply Chain & Logistics

1.15 Υποδομές Μεταφορών / Transportation Infrastructure (Airport, Port, Railway, Motorway)

1.16 Ναυτιλία / Shipping

1.17 Αποθήκευση / Warehouse & Logistics

1.18 Εμπορικά Κέντρα / Shopping Centers

1.19 Λιανικό Εμπόριο / Retail

1.20 Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών / Service Companies (IT, Legal, Technical services etc.)

1.21 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες / Banking & Financial

1.22 Ασφαλιστικές Υπηρεσίες / Insurance

1.23 Δημόσια Διοίκηση / Public Administration & Public Services

1.24 Τοπική Αυτοδιοίκηση / Local Authority

1.25 Εκπαίδευση (Παν/μια, Σχολεία, δημόσια ή ιδιωτικά) / Education

Ενότητα 2 : Δραστηριότητες σε Εγκαταστάσεις & Υποδομές / Activities at Work Establishments

Στην Ενότητα 2 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί στους χώρους εργασίας και αφορούν κτήρια, εγκαταστάσεις και υποδομές. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:

2.1 Υγιής & Ασφαλής Εργασιακός Χώρος / Healthy & Safe Workplace
Εργασιακοί χώροι που διακρίνονται για την υιοθέτηση Healthy Lifestyles, Mental Health & Workplace Culture, Physical Environment, Lighting Regard, Corporate Social Responsibility.

2.2 Υγιής & Ευχάριστος Εργασιακός Χώρος / Healthy & Wellbeing Space
Εργασιακοί χώροι που προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργατικότητα μεταξύ των εργαζομένων και διαθέτουν χώρους ευεξίας και ανάπαυσης.

2.3 Αναβάθμιση & Εκσυχρονισμός Εγκαταστάσεων / Work Ηealth and Safety Invention
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων / υποδομών τους ή και του εξοπλισμού τους με στόχο την ενίσχυση των συνθηκών Υ&Α στην εργασία.

2.4 Προσβασιμότητα Χώρου σε ΑΜΕΑ / Disability Facilitate Space
Εργασιακοί χώροι που υποδέχονται και φιλοξενούν ασφαλώς υπαλλήλους, πελάτες ή και επισκέπτες ΑΜΕΑ.

2.5 Εκκένωση Εγκαταστάσεων / Premises Evacuation New
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν υποδομές, εξοπλισμό και σύγχρονες τεχνολογίες σε περίπτωση ανάγκης εκκένωσης των εγκαταστάσεών τους, με ειδική έμφαση σε ΑΜΕΑ.

2.6 Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών/ Critical Incident Response Unit
Εργασιακοί χώροι που διαθέτουν ειδικό κινητό εξοπλισμό για την περίπτωση εκδήλωσης έκτακτης ανάγκης.

2.7 Διαχείριση επισκεπτών / Preparing Workplaces for COVID-19 New
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν συστήματα καταμέτρησης ατόμων καθώς και λύσεις διαχείρισης πλήθους για υγειονομικούς ή άλλους λόγους ασφαλείας.

2.8 Θερμική απεικόνιση / Screening Thermal Solution New
Αναγνώριση των δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν συστήματα με ολοκληρωμένες λύσεις ανίχνευσης θερμοκρασίας σώματος για λόγους υγειονομικής ασφάλειας (πύλες εισόδου, έλεγχος πρόσβασης σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού όπως εμπορικά κέντρα, δημόσιοι χώροι κ.λπ.).

Ενότητα 3 : Δραστηριότητες Εμπέδωσης Κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας / Activities for Building Health & Safety Culture

Στην Ενότητα 3 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την εμπέδωση κουλτούρας και συμπεριφορών Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές Υγείας & Ασφάλειας στις παρακάτω δραστηριότητες:

3.1. Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας / Health & Safety Culture
Αναγνώριση των ενεργειών που υπερβαίνουν των πρακτικών υγείας και ασφάλειας, μέσω της επίδρασής τους στην ευρύτερη κοινότητα και πέρα από τον εργασιακό χώρο.

3.2. Καμπάνιες / Workplace Campaign New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους σε θέματα Υ&Α στην εργασία, περιλαμβανομένης και της πυροπροστασίας, και έχουν οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις των δεικτών ΥΑΕ.

3.3. Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων / Employees Involvement
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που επιδεικνύουν την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό και επικαιροποίηση του συστήματος Υ&Α της επιχείρησης / οργανισμού.

3.4. Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση Προσωπικού /Work H&S Training Program & Awareness Initiative
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που επιδεικνύουν σημαντικά & καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης ή ευαισθητοποίησης του προσωπικού τους στα θέματα της ΥΑΕ.

3.5. Ευαισθητοποίηση Επισκεπτών & Πελατών στην Υ&Α / Customer H&S Awareness Initiatives & Activities
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που ευαισθητοποιούν επισκέπτες και πελάτες τους σε πρακτικές Υ&Α

3.6. Παροχή Υπηρεσιών Yγείας & Aσφάλειας της Eργασίας / Involvement in Safety & Health
Αναγνώριση των ενεργειών ΕΞΥΠ που αποδεικνύουν διαβούλευση, συμβουλευτική και εμπλοκή με τους εργαζομένους στην ανάπτυξη και παροχή της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας μιας εταιρείας.

3.7. Οδική ασφάλεια / Reducing Occupational Road Risk
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα εκπαίδευσης ή ευαισθητοποίησης προσωπικού τους που έχουν ως στόχο τη μείωση των ατυχημάτων μέσω θεωρητικής & βιωματικής εκπαίδευσης.

3.8. Επαγγελματικοί Οδικοί Κίνδυνοι / Fleet Safety
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν διαχειριστεί αποτελεσματικά τους επαγγελματικούς οδικούς κινδύνους και έχουν να επιδείξουν χρήση τεχνολογιών για τη διαχείρισή τους (Black box vehicle monitoring, Electronic and online management systems etc.).

3.9. Επικαιροποίηση & Βελτίωση Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας / H&S System Update & Performance Improvement New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν μηχανισμούς επικαιροποίησης και βελτίωσης των πρακτικών τους για τα θέματα της Υ&Α στην εργασία καθώς και εντοπισμού νέων εργασιακών κινδύνων.

3.10. Δράσεις πρόληψης Covid -19 / Preventing the Spread of Covid-19 New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αποφυγής και πρόληψης εξάπλωσης του Covid-19 στις εγκαταστάσεις τους και ασφάλειας των ανθρώπων τους

3.11. Αντιμετώπιση κρίσεων / Crisis Response New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουν το προσωπικό τους από τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω ατυχήματος ή έκρυθμης κατάστασης ή πανδημίας (π.χ. αντίκτυπος στο προσωπικό, χρηματοδότηση, ασφάλεια στην εργασία, ψυχική υγεία κ.λπ.).

Ενότητα 4: Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας / Health & Wellbeing Activities

Στην Ενότητα 4 βραβεύονται εξαιρετικά επιτεύγματα στην εφαρμογή εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στην εργασία. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές στις παρακάτω δραστηριότητες:

4.1. Υγεία & Ευεξία / Health & Wellness Initiatives
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για την ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του προσωπικού τους.

4.2. Mυοσκελετική Ευεξία / Μusculoskeletal Iinitiatives
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα ή χρηματοδοτούν προγράμματα για τη μυοσκελετική ευεξία και τη μείωση προβλημάτων μυοσκελετικών διαταραχών του προσωπικού τους, που αποτελεί και θέμα της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2020-2022.

4.3. Αποκατάσταση & Επανένταξη στην Εργασία / Rehabilitation & Reintegration
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα παροχής ολοκληρωμένης στήριξης εργαζομένων έπειτα από ατύχημα ή μακροχρόνια ασθένεια που έχει επηρεάσει σημαντικά την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

4.4. Διαχείριση Αιφνίδιων Τραυματικών Γεγονότων & Κρίσεων / Critical Incident Stress Response
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για την υποστήριξη ατόμων που έχουν εκτεθεί ή ήταν αυτόπτες μάρτυρες ή έχουν επηρεαστεί από ένα κρίσιμο τραυματικό γεγονός εντός εργασιακού χώρου ή στην προσωπική τους ζωή (π.χ. ένοπλη ληστεία, βία, ατυχήματα, τρομοκρατικές επιθέσεις, έκρηξη, αιφνίδια απώλεια εργαζόμενου, ξαφνικός θάνατος στην οικογένεια, διαζύγιο κ.λπ.).

4.5. Διαχείριση Ψυχοκοινωνικών Κινδύνων / Psychosocial Risk Initiatives
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για διαχείριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων, με στόχο την ενίσχυση της υγείας και ευεξίας των εργαζομένων και την ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους.

4.6. Διαχείριση Συμπεριφοριστικών Επικινδυνοτήτων / Behavioral Risk Initiative
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για τη διαχείριση επικινδυνοτήτων που συνδέονται με συμπεριφορές ή/και ασυνήθιστες συνθήκες στον εργασιακό χώρο (π.χ. στρες, συγκρούσεις, υπερβολικός φόρτος εργασίας, εργασιακή ανασφάλεια κ.λπ.).

4.7. Διαχείριση Συγκρούσεων & Διαμεσολάβηση / Conflict Resolution & Mediation:
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που διαθέτουν προγράμματα για τη διαχείριση συγκρούσεων και διαμεσολάβησης στον εργασιακό χώρο, με στόχο την προαγωγή της υγείας, την ευεξία και παραγωγικότητα στην εργασία.

4.8. Παραδειγματικός Εργοδότης / Exemplary Employer New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν την δέσμευσή τους για να διατηρήσουν τους εργαζομένους τους αμειβόμενους και ασφαλείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

4.9. Διαχείριση κρούσματος COVID-19 / Corporate Response to Covid-19 case New
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων αναφορικά με την ανταπόκρισή τους σε θέματα μόλυνσης προσωπικού τους από ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τον COVID-19

4.10. Κοινοτική Υγεία / Community Health Development
Αναγνώριση των τοπικών πρωτοβουλιών, ενεργειών & δράσεων οργανισμών / επιχειρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της υγείας των κατοίκων ή γειτονικών κοινοτήτων της περιοχής που δραστηριοποιούνται.

Ενότητα 5: Εργαλεία τεχνολογίες & εφαρμογές για την ΥΑΕ / Innovative Application of Systems or Technology for QHS NEW

Στην Ενότητα 5 βραβεύονται καινοτόμες και αποτελεσματικές τεχνολογίες , εφαρμογές ή και υπηρεσίες που συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών ΥΑΕ. Υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις, οργανισμοί, φορείς και πάροχοι σχετικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, που έχουν να επιδείξουν καλές πρακτικές στις παρακάτω δραστηριότητες:

5.1. Καινοτομία στα θέματα Υ&Α / Innovation in Occupational Health and Safety
Αναγνώριση των ενεργειών οργανισμών / επιχειρήσεων που μπορούν να επιδείξουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της Υ&Α στην εργασία, με σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα πέρα από τα προβλεπόμενα.

5.2. Αξιοποίηση ανθρωποκεντρικών λύσεων / People Driven Solutions
Αναγνώριση τεχνολογιών & λύσεων που υποβοηθούν την επιχειρησιακή στρατηγική να ενσωματώσει δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση του χαμένου χρόνου και την αύξηση της συνολικής αξίας που επενδύει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό.

5.3. Αξιοποίηση τεχνολογιών / Use of Technology
Αναγνώριση καινοτόμων προϊόντων ή τεχνολογιών που συμβάλλουν στη βελτίωση της ΥΑΕ (απομακρυσμένη παρακολούθηση της ΥΑΕ, περιορισμό της διασποράς του COVID-19, drones κ.ά.).

5.4. COVID-19: Υπηρεσίες ΥΑΕ / COVID-19: OHS Service
Αναγνώριση των εξαίρετων και καινοτόμων υπηρεσιών από εταιρείες του χώρου της ΥΑΕ που έχουν επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

5.5. COVID-19: Μέσα αντιμετώπισης στους χώρους εργασίας / COVID-19: Resources for the workplace
Αναγνώριση των εξαίρετων δράσεων των εργοδοτών προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο έκθεσης των εργαζομένων τους στο ιό SARS-CoV-2 που προκαλεί τον COVID-19 στον χώρο εργασίας τους (ταξινόμηση κινδύνου θέσεων εργασίας, συστάσεις / οδηγίες σε εργαζόμενους / εξωτερικούς συνεργάτες, λήψη ειδικών μέτρων πρόληψης, ιεραρχία ελέγχων, έκδοση ασφαλών πρακτικών / οδηγιών, προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό κ.ά.).

Κορυφαία Βραβεία

Ο τίτλος απονέμεται με βάση τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία όλων των επιμέρους βραβευμένων υποψηφιοτήτων κάθε συμμετέχουσας εταιρείας στις παραπάνω ενότητες, με την προϋπόθεση να έχει συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 14 πόντους. Συγκεκριμένα κάθε βραβείο θα λαμβάνει: Winner 7 πόντους, Highly Commented 5 πόντους (από Ενότητα 1), Gold βραβείο 7 πόντους, Silver βραβείο 3 πόντους και Bronze βραβείο 1 πόντο (για όλες τις υπόλοιπες ενότητες).

 1. Occupational Health & Safety Team of the Year
  Το βραβείο θα απονεμηθεί στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 1,2 και 5.
 2. Distinguished Service of the Year:
  Το βραβείο θα απονεμηθεί σε ΕΞΥΠ ή πάροχο σχετικών υπηρεσιών – λύσεων, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 1, 2, 3, 4 και 5.
 3. Wellbeing Champion of the Year
  Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 3 και 4.
 4. Health & Safety Initiative of the Year
  Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει με τη συμμετοχή στις Ενότητες 2 και 5.
 5. Pride Award:
  Το βραβείο θα απονεμηθεί στην επιχείρηση, που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους από το σύνολο των βραβείων που έχει κερδίσει η εταιρεία με τη συμμετοχή στις Ενότητες 1 και 3.

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί

Διοργάνωση

Official Publication

Manufacturing